Opłata od psa, czipowanie

Termin i sposób załatwienia
Opłata za posiadanie psa jest płatna bez wezwania, jednorazowo w terminie do dnia 31 maja br., a w przypadku nabycia psa w trakcie roku podatkowego opłata za ten rok jest płatna nie później niż w ciągu 14 dni od dnia wejścia w posiadanie psa.

Rejestracji można dokonać w następujący sposób:
W biurze Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami ul. Floriańska 53, w godzinach:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek 9:00 – 15:00,
wtorek 11:00 – 17:00

Właściciel psa nie musi stawić się osobiście, może podejść ktoś w jego imieniu.  

WAŻNE!!!
Osoba chcąca zarejestrować psa musi posiadać ze sobą książeczkę zdrowia psa z aktualnymi szczepieniami oraz dowód osobisty właściciela. 

REJESTRACJI MOŻNA DOKONAĆ RÓWNIEŻ PRZEZ INTERNET.
W TYM CELU NALEŻY NA ADRES MAILOWY PRZESŁAĆ NAM DANE POTRZEBNE DO REJESTRACJI:

DANE WŁAŚCICIELA PSA: – imię i nazwisko – adres – telefon – adres mailowy
DANE PSA: – imię psa – data urodzenia psa – rasa i wygląd psa – data ostatniego szczepienia na wściekliznę. Jeśli pies jest zaczipowany lub ma tatuaż, albo jest wykastrowany, wysterylizowany, bądź właściciel ma ponad 65 lat i samotnie prowadzi gospodarstwo domowe, lub jest płatnikiem podatku rolnego, trzeba udokumentować to skanem potwierdzającym ten fakt.
Pieniążki za rejestrację należy przesłać na nasze konto: numer konta bankowego: 80 1500 1487 1214 8000 9036 0000 

OSOBY REJESTRUJĄCE PSA PRZEZ INTERNET, POWINNY PRZESŁAĆ NA NASZE KONTO KWOTĘ 3,80 ZŁ ZA ZNACZEK NA LIST, KTÓRYM PRZEŚLEMY NUMEREK REJESTRACYJNY I POTWIERDZENIE OPŁATY ZA PSA.
OSOBY PRZELEWAJĄCE OPŁATĘ OD POSIADANIA PSA NA NASZE KONTO, POWINNY DOLICZYĆ KWOTĘ 3,8 ZŁ DO KWOTY 36 ZŁ
 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 ze zm.) Uchwała Nr L/663/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie opłaty od posiadania psów   Źródło: http://www.ktoz.krakow.pl/

← Powrót