Gromadzenie i aktualizacja danych

Dane zamieszczone w serwisie www.weterynarze.krakow.pl, przekazane zostały przez przedstawicieli przychodni lub weterynarzyprowadzących swoje praktyki na terenie Krakowa i Małopolski. Część informacji została zaczerpnięta z ogólnie dostępnych materiałów informacyjnych takich jak: wydawnictwa teleadresowe, strony www, foldery, ulotki, wizytówki, itp.

Jeżeli informacje dotyczące Państwa działalności zawarte na stronie są niepełne, nieprawidłowe lub jest ich brak, prosimy o kontakt z naszą redakcją (osobisty, telefoniczny, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej).

Aktualizacja nastąpi niezwłocznie po dopełnieniu przez redakcję procedur sprawdzających, mających na celu upewnienie się, że aktualizacji dokonuje osoba uprawniona do podejmowania w/w czynności.
 
 
 

← Powrót