Badania biochemiczne

Poszczególne parametry biochemiczne krwi obrazują stan kliniczny konkretnych narządów. Niektóre z nich są typowe dla danego narządu, inne mówią o funkcjonowaniu kilku z nich. Dlatego przy podejrzeniu choroby konkretnego narządu, wykonuje się badania ukierunkowane czyli profile narządowe np. wątrobowy czy nerkowy.

Parametry obrazujące funkcjonowanie wątroby, wchodzące w skład PROFILU WĄTROBOWEGO:

ALT/GPT aminotrasferaza alaninowa,
Albuminy,
AP Fosfataza alkaiczna,
AST/GOT aminotrasferaza asparaginowa,
Białko całkowite,
Bilirubina bezpośrednia,
Bilirubina całkowita,
GLDH dehydrogenaza glutaminowa,
oGlukoza y-GT Gamma-glutamylotranspeptydaza.

Parametry obrazujące funkcjonowanie nerek, wchodzące w skład PROFILU NERKOWEGO:

Białko całkowite,
Fosfor,
Glukoza,
Kreatynina,
Mocznik,
Potas,
Sód,
Wapń.