Endoskopia

badanie endoskopowe uszu, nosa, krtani, tchawicy, przełyku, żołądka, prostnicy okrężnicy z użyciem endoskopów miękkich i twardych.