Leczenie ambulatoryjne i specjalistyczne

Chirurgiczne
Sterylizacje
Kastracje
Guzy
Krwiaki, ropnie
Chirurgia miękka
Ortopedyczne
Chirurgia kostna we współpracy z lek. wet. Jackiem Jakubkiem
Internistyczne
Kardiologia
Nefrologia
Gastroenterologia
Endokrynologia
Pulmonologia w tym tlenoterapia
Leczenie bólu
Dermatologiczne
Alergie
Laseroterapia
Stomatologiczne
Usuwanie kamienia nazębnego metodą ultradźwiękową
Usuwanie zębów
Leczenie schorzeń jamy ustnej
Okulistyczne
Ginekologiczne (w tym położnictwo)
Cięcia cesarskie
Farmakologiczna kontrola cieczki/rui
Farmakologiczne przerwanie ciąży