Neurologia

badanie neurologiczne/leczenie porażeń i niedowładów.