Paszporty i znakowanie

Od 3 lipca 2004 roku obowiązywać będą nowe przepisy Unii Europejskiej, które obejmą także Polskę. Nowe ureglowania ułatwią podróże z czworonogiem na terenie krajów Unii. Od tego dnia lekarze weterynarii będą wydawać właścicielom specjalne, ujednolicone paszporty dla zwierząt.

Paszporty dotyczą psów, kotów oraz fretek.
Paszporty ułatwią podróże z czworonogiem do krajow Unii Europejskiej (z wyjątkiem Irlandii, Wielkiej Brytanii oraz Szwecji, które nie zmienią swoich procedur);
Dokument będzie dwujęzyczny (w Polsce polsko-angielski);
Paszporty dla zwierząt mają umożliwić jednoznaczną identyfikację zwierzęcia, dlatego konieczne jest wprowadzenie dodatkowych oznaczeń jak tatuaż lub mikroczip;
Tatuaż u zwierzęcia jest jedynie rozwiazaniem przejsciowym. Dąży się do tego, aby zastąpić go w przyszłości mikroczipem (Ważne: należy zwracać uwagę na rodzaj mikroczipu, gdyż będzie tutaj określone jakie normy musi on spełniać. Obowiązują ISO 11784 lub 11785. W innych przypadkach właściciel będzie musiał zaopatrzyć się w czytnik, który umożliwi odczyt informaci z mikroczipa i udostępnić ten czytnik właściwym organom, np.: kontroli na lotnisku);

Informacje jakie powinny znaleźć się w paszporcie:

Dane o właścicielu / właścicielach,
Opis zwierzęcia + jego zdjęcie,
Oznaczenia zwierzęcia (informacje o tatuażu i / lub mikroczipie),
Informacje o szczepieniach przeciwko wściekliźnie (data szczepienia: minimum 30 dni przed wyjazdem i nie później jak 12 miesięcy w chwili przekraczania granicy),
Informacje o badaniach serologicznych wykluczających zarażeniem wścieklizną,
I inne.

Dalsze informacje dostępne są na stronie: www.europa.eu.int/eur-lex oraz w VetContact.