Profilaktyka i lecznictwo

szczepienia ochronne
leczenie chorób zakaźnych i niezakaźnych
autohemoterapia
leczenie zachowawcze farmakologiczne
płynoterapia z podaniem dożylnym