Rehabilitacja i fizjoterapia – bezpośrednio po zabiegach ortopedycznych

Magnetoterapia oraz fototerapia
Terapia i leczenie (przezskórne podawanie leków) ultradziękami
Kinesiology Taping, TENSIO®