Szpital dla zwierząt

pacjentami szpitala są zwierzęta wymagające intensywnej terapii, potrzebujące częstego kontrolowania parametrów życiowych, pobierania materiału do badań laboratoryjnych oraz regularnego podawania leków. Znajdują się one pod stałym nadzorem lekarzy i techników weterynarii.